Mørk Lys

Viktig om Windows 11

Carestreams utstyr og Windows 11

5. oktober 2021 lanserte Microsoft ny versjon av Windows; Windows 11.

Testing og kvalitetssikring av Carestreams programvareløsninger og drivere under Windows 11 pågår. Foreløpig anbefales å avvente installasjon av Windows 11, eller oppgradering av eldre Windowsversjoner til versjon 11.

Status pr. dato er at anbefalt operativsystem er Windows 10 Professional. Pass på at du oppdaterer din Windows-versjon slik at du har siste Windows 10-versjon. Det er ikke anbefalt å bruke Windows XP eller Windows 7 lengre, dette siden Microsoft ikke lenger oppdaterer disse. Fortsatt bruk av Windows XP og Windows 7 er en klar sikkerhetsrisiko.

Har du spørsmål så kontakt oss.

Artikkel sist oppdatert: 17.10.2021