Mørk Lys

Viktig om Windows 10

Carestreams utstyr er Windows 10-kompatibelt

Det aller meste av nyere Carestream-utstyr er kompatibelt med Windows 10, men det forutsetter at du har nyere versjon av både program og drivere. Du kan f.eks. ikke bruke Kodak Dental Software (versjon 6.12. eller lavere) med utstyr som må ha driver – under Windows 10. Da må du ha ny versjon av både program og drivere. Du kan altså kjøre Kodak Dental Software under Windows 10 om du ikke skal installere drivere.

Det anbefales at du tar kontakt med oss slik at vi kan gi deg råd om hvilke versjoner som går under hvilke Windows-versjoner osv. Noe utstyr forutsetter nyere versjoner av drivere og/eller program, mens noe annet, eldre utstyr kanskje ikke kan brukes på nyeste versjoner.

Eksempler på utstyr som har Windows 10-drivere:

 • Alle Carestreams nyere RVG-sensorer Bl.a. Carestream RVG 5100, 6100, 6500, 5200, 6200, 143
 • TrophyPan OPG med Ethernet-kobling og med “Ethernet-boks”
 • Kodak OPG 8000E, Kodak OPG 8000EC, Kodak OPG 9000, Kodak OPG 9000C
 • Carestream OPG 8000E, Carestream OPG 9000, Carestream OPG 9000C
 • Carestream OPG 8100, 8100SC
 • Kodak 1500 intraoralt kamera (både kablet og trådløst)
 • Carestream 1200, 1500 (både kablet og trådløst) og 1600 intraorale kameraer

Utstyr som kan brukes i Windows 10 med CS Imaging til og med versjon 7.0.0 / Kit 1.15 (men ikke høyere!):

 • Alle Trophy RVG-sensorer Bl.a. RVG Ultimate Imaging, RVG 5 med USB-tilkobling
 • Alle Kodak RVG-sensorer Bl.a. Kodak RVG 5000, 6000 (siste mulige driver under Windows 10

Eksempler på utstyr som ikke har – og heller ikke vil få Windows 10-drivere:

 • Trophy RVG-sensorer generasjon 3, 4 og 5 med PCI-kort i PC Merk: oppgradering til USB-tilkobling er mulig, da fungerer også Windows 10-driver
 • Trophy OS1000 OPG med PCI-kort i PC
 • Trophy STV4 intraoralt kamera med ISA eller PCI-kort i PC
 • Kodak STVPro, Kodak 1000 intraoralt kamera med USB-docking og Kodak 1000 intraoralt kamera med PCI

For utstyr som ikke er kompatibelt med Windows 10 så tilbys innbytte/oppgraderingsrabatter til nyere utstyr.

Pass på at også journalsystemet er Windows 10-kompatibelt

Det er dessuten viktig at også andre programmer du bruker. Her er oppdatert status:

 • Opus Dental: anbefaler ikke bruk av Windows 10 (pr. februar 2018), men vår erfaring er at med noen tilpassninger fungerer Opus allikevel under Windows 10. Husk å installere Opus Dental som lokal administrator, samt foreta korrigering av skikketegn i dato.
 • Nextsys: fungerer fint under Windows 10 (pr. februar 2018)
 • Dentica: fungerer fint under Windows 10 (pr. februar 2018)

Informasjon og tips til IT-tekniker

Programpakke og driversamling ligger samlet på minnebrikke på ca 8 GB og kan derfor ikke sendes på e-post eller FTP. Det er viktig at både programvare (kalt suite) og relevante drivere blir oppgradert. Ikke bland gamle drivere og ny programvare eller omvendt. Vi sender normalt lisensiert minnepenn til tannlegens adresse, og belaster normalt kun for medium og ekspedering dersom tannlegen bruker relevant utstyr fra oss.

Før installering

Før installering sørg for å ha administrative rettigheter på PC’en, og at brukerkontokontroll er slått av. Slå av antivirusprogram og brannmur.

Lisens

Etter installering skal hver installasjon ha lisensnøkkel – en unik kode for hver PC. Dette fåes av oss. Dersom du installerer utenom ordinær kontortid kan du kjøre uten lisens i 30 dager fra installasjon. Om du ønsker å kontakte oss utenom kontortid for brukerstøtte så send e-post til support@tonnedental.no. Det er alltid noen på vakt, men responstiden varierer noe.