Statens Strålevern utga i 2017 veileder nr 14; «Veileder om strålebruk innen odontologi».

Her finner du viktig og relevant informasjon om røntgen på tannlegekontor/tannklinkk.

Lenke til Statens Stråleverns elektroniske kilderegistreringstjeneste: https://ems.nrpa.no/

Lenke til Altinn: http://ww.altinn.no

Lenke til Statens Strålevern: http://www.nrpa.no

Main Menu