Mørk Lys

Avfallsdeklarering

Avfallsdeklarering

Alt utstyr som amalgamfiltre og komponenter som har vært eksponert for amalgam (sugeslanger, ventiler, filtre, amalgambeholder osv.) skal forhåndsmeldes (deklareres) og så sendes til godkjent mottak, f.eks. DMT Avfall AS i Drøbak.

Nye retningslinjer gjør at vi og de andre dentaldepotene ikke lenger kan ta i retur dette avfallet. Videre kan ikke lenger papirskjemaer benyttes for deklareringen. Deklarering skjer elektronisk via avfallsdeklarering.no

DMT Avfall AS har utarbeidet følgende veiledninger:

Kontakt Dental Miljø Teknikk AS, Tomtaveien 9, 1449 Drøbak, telefon 97793909, e-post firmapost@dental-teknikk.com om du har spørsmål til deklarering.

Nyttige linker: